Kurskatalog

Essed erbjuder kvalitetsutbildningar inom vård och hälsa för både stora och små företag, organisationer och vårdinrättningar. 
Ni finner de mest efterfrågade kurserna i vår kurskatalog, men vi anpassar och skräddarsyr även utbildningar och kurspaket efter era behov!

Essed vill vara utbildaren som lyssnar. Har du särskilda utbildningsbehov eller krav så ta upp det med oss, det som kändes som en svårlöst utmaning kan finna en skräddarsydd lösning!


 

Akut omhändertagande av suicidnära person (AOSP)

Varje år tar ca 1600 personer sina liv i Sverige vilket innebär fler än fyra personer per dag. Suicid (självmord) är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i Sverige idag. Kvinnor gör 10 gånger fler självmordsförsök än män, men män över 65 år har den högsta självmordsfrekvensen i landet. Eftersom ca 1600 personer tar sina liv varje år bör man vara medveten om att tio gånger fler gör självmordsförsök…

LÄS MER BOKA KURS

Cultural awereness, att arbeta i en kulturell kontext

Att arbeta i ett annat land än det du kommer ifrån eller ihop med människor som kommer från olika kulturer och länder är både utvecklande och spännande! Det kan även vara frustrerande att samarbeta med människor som tänker och agerar på ett annat sätt än vad vi förväntar oss och skapa onödiga missförstånd. Att vara medveten om hur vår kultur påverkar oss och vårt sätt att tänka och agera i olika sammanhang underlättar samarbete mellan människor!…

LÄS MER BOKA KURS

Ergonomi och förflyttningsteknik

Ergonomi är en lära om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Den belastning vi utsätts för påverkar vår kropp och vårt välbefinnande, vilket i sin tur kan påverka arbetsförmågan hos individen…

LÄS MER BOKA KURS

Hjärt och lungräddning (HLR) med hjärtstartare, 2h

Varje år räddas ca 1 300 personer till livet efter plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige, 500 utanför och 800 på sjukhus.Den dominerande orsaken (70-80%) till plötsligt oväntat hjärtstopp hos vuxen är så kallad ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt). Sjukdomen kan orsaka ett plötsligt ”elektriskt kaos” i hjärtat, där hjärtat inte pumpar något blod, vilket leder till hjärtstopp…

LÄS MER BOKA KURS

Första hjälpen med HLR och hjärtstartare, 3h

Att gå en kurs i Första hjälpen ger dig handlingsberedskap om någon i din närhet drabbas av plötslig sjukdom eller olycka. I kursen ingår både att du tränas i handhavande av mindre skador till det värsta som kan inträffa: att någon i din närhet drabbas av ett hjärtstopp…

LÄS MER BOKA KURS

Första hjälpen med HLR och hjärtstartare, 4h

Att gå en kurs i Första hjälpen ger dig handlingsberedskap om någon i din närhet drabbas av plötslig sjukdom eller olycka. I kursen ingår både att du tränas i handhavande av mindre skador till det värsta som kan inträffa: att någon i din närhet drabbas av ett hjärtstopp…

LÄS MER BOKA KURS

Första hjälpen med HLR och hjärtstartare, Barn

Att gå en kurs i Första hjälpen för barn ger dig handlingsberedskap om något barn i din närhet drabbas av plötslig sjukdom eller olycka. I kursen ingår både att du tränas i omhändertagande av mindre skador till det värsta som kan inträffa: att barn i din närhet drabbas av svåra sjukdomar eller svåra olycksfall…

LÄS MER BOKA KURS

Hälsotester (HPB)

Hälsoprofilbedömning är en vetenskapligt belagd metod för att skapa insikt om den egna livsstilens koppling till och betydelse för hälsan. Testen är baserad på ett frågeformulär med frågor om deltagarens livsstil, hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata…

LÄS MER BOKA KURS

MHFA Äldre

Ökade kunskaper till en bred allmänhet om Första hjälpen vid akut kroppsskada har bidragit till att rädda liv. Precis som L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpenprogram vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan…

LÄS MER BOKA KURS

MHFA Ungdom

Ökade kunskaper till en bred allmänhet om Första hjälpen vid akut kroppsskada har bidragit till att rädda liv. Precis som L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpenprogram vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan…

LÄS MER BOKA KURS

MHFA Vuxen

Ökade kunskaper till en bred allmänhet om Första hjälpen vid akut kroppsskada har bidragit till att rädda liv. Precis som L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpenprogram vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan…

LÄS MER BOKA KURS