Akut omhändertagande av suicidnära person (AOSP)

Varje år tar ca 1600 personer sina liv i Sverige vilket innebär fler än fyra personer per dag. Suicid (självmord) är den vanligaste dödsorsaken bland unga personer i Sverige idag. Kvinnor gör 10 gånger fler självmordsförsök än män, men män över 65 år har den högsta självmordsfrekvensen i landet. Eftersom ca 1600 personer tar sina liv varje år bör man vara medveten om att tio gånger fler gör självmordsförsök vilket innebär att personal inom vård- och omsorg, socialtjänst, polis och räddningstjänst kommer i kontakt med många som försöker eller har försökt att ta sina liv. Av dessa är det lyckligtvis få som dör i självmord. Vi måste förmedla hopp till dem som funderar på att avsluta sitt liv, det finns hjälp att få!


Syfte: 

Kursens mål är att ge dig förutsättningar för att kunna ta kontakt och samtala med en person som befinner sig i en akut självmordssituation

Ge dig insikt om vad psykisk ohälsa är för något

Beskriva hur ”blåljusorganisationerna” (räddningstjänst, polis och ambulans) samarbetar och vilken lagstiftning som gäller

Att du sedan ska kunna fortsätta att diskutera och utveckla det självmordspreventiva arbetet och den samverkan som arbetet kräver

Målgrupp:

AOSP skapades initialt för att personal inom blåljusorganisationerna skulle få ett bättre verktyg för att kunna samarbeta med varandra och få ökade kunskaper om tillvägagångssätt, samtalsmetodik och taktik vid hot om suicid. Idag är kursen anpassad till att kunna hållas även utanför blåljusorganisationerna då efterfrågan på kursen varit stor.  Vem som helst som vill få en ökad förståelse för, och bli bättre rustad för att samtala med, en person i akut psykisk kris kan ha nytta av denna kurs!

Kursinnehåll (tidsåtgång ca 8h):

Självmord kan förebyggas

Lagstiftning

Myter, fördomar, attityder, förhållningssätt

Samverkan

Bemötande

Taktik och samtalsmetodik

Samtalsövningar med självmordsnära person

Fallbeskrivningar, diskussion, reflektion och återkoppling

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS