Cultural awereness, att arbeta i en kulturell kontext

Att arbeta i ett annat land än det du kommer ifrån eller ihop med människor som kommer från olika kulturer och länder är både utvecklande och spännande! Det kan även vara frustrerande att samarbeta med människor som tänker och agerar på ett annat sätt än vad vi förväntar oss och skapa onödiga missförstånd. Att vara medveten om hur vår kultur påverkar oss och vårt sätt att tänka och agera i olika sammanhang underlättar samarbete mellan människor!


Syfte: 

Kursens syfte är att skapa bättre förutsättningar för ett gott samarbete på en arbetsplats med olika kulturell kontext. 

Målgrupp:

Alla som ska åka till ett annat land för att arbeta eller på något annat sätt arbetar med människor som kommer från olika kulturer.

Kursinnehåll (tidsåtgång ca 1,5h):

Generellt om kultur och att arbeta i en kulturell kontext

Förhållningssätt till kultur

Kulturell självbild

Fördomar och hur man hanterar dem

Kulturella ”tabbar” och hur man undviker dem

Tips för att underlätta samarbete

Att arbeta med tolk

Övning, diskussion, reflektion och återkoppling

Kursen kan hållas både på svenska eller engelska

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS