Ergonomi och förflyttningsteknik

Ergonomi är en lära om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Den belastning vi utsätts för påverkar vår kropp och vårt välbefinnande, vilket i sin tur kan påverka arbetsförmågan hos individen.

Belastningsgrad beräknas utifrån:

Hur tungt vi arbetar

Hur mycket vi arbetar

Hur länge vi arbetar

Hur ofta vi arbetar

Riskfaktorer för belastningsbesvär ökar vid:

Böjda och/eller vridna arbetsställningar och arbetsrörelser

Arbete ovanför axelhöjd och nedanför knähöjd

Arbete utanför underarmsavstånd

Statiskt muskelarbete

Ensidigt upprepat arbete

Manuell hantering (lyft, skjuta och dra)

Stress

Dåligt underlag. Är golvet/underlaget ojämnt, sluttande, halt eller stumt? Finns det trösklar, nivåskillnader eller andra hinder?

Om arbetsredskap och övriga anordningar olämpligt utformade eller dåligt inställda.

Om det saknas tekniska hjälpmedel som kan underlätta arbetet.


Målgrupp:

Belastningsskador är den vanligast förekommande skadan hos personal med fysiskt påfrestande yrken såsom t.ex. vård och omsorgspersonal. Även personal som arbetar mer stillasittande drabbas genom bland annat ensidigt arbete.

Syfte:

En kurs i ergonomi ger ökad kunskap om hur kroppen fungerar och vilka verktyg och tekniker vi kan använda för att motverka belastningsskador. Utbildningen ger också insikt i vad fysisk träning innebär och hur träning kan påverka din livssituation, både i yrkeslivet och privat. Under kursen får du lära dig mer om anatomi, hälsa och träningsfysiologi

Kursinnehåll (tidsåtgång ca 3 h):

Vad är ergonomi?

Ergonomi på arbetsplatsen (vi anpassar denna del i kursen till kundens behov)

Vad gör att skaderisken ökar?

Hur förebygger vi skaderisk?

Praktiska övningar

Tid för frågor och svar

Utökat kursinnehåll för omvårdnadspersonal/personliga assistenter (tidsåtgång ca 1 h extra):

Förflyttningsteknik

Syfte:

Kunskaper i förflyttningsteknik ger förbättrad arbetsteknik, som inte bara kommer den personalen till godo, utan innebär även mindre risker för personen som får assistans eller vård.

Målet är att på ett kraftbesparande sätt utföra säkra och ergonomiska förflyttningar.

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS