Första hjälpen med HLR 4h

Att gå en kurs i Första hjälpen ger dig handlingsberedskap om någon i din närhet drabbas av plötslig sjukdom eller olycka. 

I kursen ingår både att du tränas i handhavande av mindre skador till det värsta som kan inträffa: att någon i din närhet drabbas av ett hjärtstopp.

Den viktigaste behandlingen för flertalet av vuxna personer som drabbas av hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare (defibrillering). HLR är en metod för att upprätthålla blodcirkulation när hjärtat stannat. Kraftiga bröstkompressioner mitt på bröstet skapar blodcirkulation och försiktiga inblåsningar genom den drabbades mun/ näsa så att bröstkorgen höjer sig, syresätter blodet. Med defibrillering avses en elektrisk chock genom hjärtat med en så kallad hjärtstartare (defibrillator). Strömstöten från en hjärtstartare kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen.

Oavsett om det är en nära anhörig som råkar ut för plötslig sjukdom/olycka eller om du blir vittne till en okänd som drabbas, så är skapar det trygghet och handlingskraft att ingripa om du har tränat innan!


Syfte:

När du har gått kursen ska du kunna utföra HLR med god kvalitet och på så sätt ha möjlighet att kunna rädda liv! Du ska även ha fått kunskaper i hur du ska göra vid andra akuta sjukdomsfall och olyckor.

Målgrupp:

Alla

Kursinnehåll (4h):

L-ABC (DE) med enkel anatomi och fysiologi

HLR med hjärtstartare och luftvägstopp enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer

Första hjälpen vid:

– andningsbesvär

– bröstsmärta/hjärtinfarkt

– brännskador/elskador

– blödningar/sårskador

– ögonskador

– skallskador/stroke

– förgiftningar

– vrickningar/stukningar/benbrott

– trafikolyckor/arbetsplatsolyckor

– trubbigt och penetrerande våld vid trauman

Olika sjukdomstillstånd och åtgärder:

– diabetes

– epilepsi

– astma

– allergi

Tid för frågor och svar

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Svenska hjärtstoppsregistret

www.hlr.nu

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS