Första hjälpen med HLR Barn

Att gå en kurs i Första hjälpen för barn ger dig handlingsberedskap om något barn i din närhet drabbas av plötslig sjukdom eller olycka. 

I kursen ingår både att du tränas i omhändertagande av mindre skador till det värsta som kan inträffa: att barn i din närhet drabbas av svåra sjukdomar eller svåra olycksfall.

Som vuxen är det oerhört viktigt att ha kunskap och handlingsberedskap för ett snabbt, tryggt och säkert omhändertagande av barn som har drabbats av sjukdom eller olycksfall.

Oavsett om det är ditt barn eller någon annans barn som råkar ut för plötslig sjukdom/olycka så skapar det trygghet, beslutsamhet och handlingskraft hos dig att ingripa om du har tränat innan! Kan du som förälder eller vuxen ingripa snabbt och säkert och förmedla lugn och trygghet till barnet så ökar chanserna till att det går bra för barnet. En lugn vuxen ger ett lugnt barn!


Syfte:

Första hjälpen för barn syftar till att ge dig kunskap, handlingsberedskap och trygghet i omhändertagande av barn som har drabbats av sjukdom eller olycksfall.

Målgrupp:

Föräldrar, förskolepersonal, alla som kommer i kontakt med barn!

Kursinnehåll (4h):

L-ABC (DE) med enkel anatomi och fysiologi hos barn

HLR med hjärtstartare, vid luftvägsstopp och drunkningstillbud enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer

Första hjälpen vid:

– andningsbesvär

– bränn/elskador

– sårskador/klämskador/fallskador

– ögonskador

– förgiftningar

– hög feber

– kramper

– allergiska reaktioner

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Svenska hjärtstoppsregistret

www.hlr.nu

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS