Hälsotester (HPB)

Hälsotest som bygger på Hälsoprofilsbedömning (HPB)

Hälsoprofilbedömning är en vetenskapligt belagd metod för att skapa insikt om den egna livsstilens koppling till och betydelse för hälsan. Testen är baserad på ett frågeformulär med frågor om deltagarens livsstil, hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata.

Råd och rekommendationer ges på individnivå. Om medicinska och/eller psykosociala behov föreligger, bokar vi tid hos våra läkare eller hos någon av våra specialister.

Återkoppling sker på gruppnivå samt ges skriftligt till arbetsgivaren med statistik och åtgärdsförslag. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande och strävar efter att skapa hälsofrämjande förändringar i hela företagskulturen

Testen utförs av hälsopedagog/testledare
Tidsåtgång för hälsotestet är ca 45 minuter/individ.
Tidsåtgång för ev. tillägg, uppföljning och återkoppling till arbetsgivare tillkommer.


Grundkonceptet:

Blodtryck

Längd, vikt och midjemått

Cykeltest med syreupptagning och testvärde

Livsstilssamtal

Tillägg kan vara:

Kapillär provtagning (HB, totalkolesterol, glukos)

Hörselscreening

PEF mätning

Dessa hälsotester kan utföras mobilt hos er. Vi behöver då ett rum på ca 9 kvm med dörr som går att stänga. Ett bord, två stolar och eltillgång bör också finnas, all övrig utrustning har vi själva med oss.

 

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS