Hjärt och lungräddning (HLR) 2h

Varje år räddas ca 1 300 personer till livet efter plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige, 500 utanför och 800 på sjukhus.

Den dominerande orsaken (70-80%) till plötsligt oväntat hjärtstopp hos vuxen är så kallad ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt). Sjukdomen kan orsaka ett plötsligt ”elektriskt kaos” i hjärtat, där hjärtat inte pumpar något blod, vilket leder till hjärtstopp.

För varje minut som går utan att hjärtat pumpar blod minskar möjligheten att överleva. Efter fem minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som uppstår till följd av hjärtstoppet. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig.

Den viktigaste behandlingen för flertalet av vuxna personer som drabbas av hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare (defibrillering). HLR är en metod för att upprätthålla blodcirkulation när hjärtat stannat. Kraftiga bröstkompressioner mitt på bröstet skapar blodcirkulation och försiktiga inblåsningar genom den drabbades mun/ näsa så att bröstkorgen höjer sig, syresätter blodet. Med defibrillering avses en elektrisk chock genom hjärtat med en så kallad hjärtstartare (defibrillator). Strömstöten från en hjärtstartare kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen.

Som lekman ska man fortsätta med HLR tills professionell hjälp anländer eller så länge man orkar. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man absolut använda den, även om man inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för användaren vad denne ska göra. Det värsta man kan göra är att inte göra något alls.


Syfte:

När du har gått kursen ska du kunna utföra HLR med god kvalitet och på så sätt ha möjlighet att kunna rädda liv!

Målgrupp:

Alla

Kursinnehåll (2h):

HLR med hjärtstartare och luftvägstopp, enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings riktlinjer

Tid för frågor och svar

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Svenska hjärtstoppsregistret

www.hlr.nu

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS