MHFA Vuxen

Första hjälpen till psykisk hälsa – vuxna

Ökade kunskaper till en bred allmänhet om Första hjälpen vid akut kroppsskada har bidragit till att rädda liv. Precis som L-ABC vid akut kroppslig sjukdom finns nu ett Första hjälpenprogram vid olika psykiska kristillstånd, med en handlingsplan.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid) har utvecklats i Australien (www.mhfa.au). Programmet har översatts till många språk
och är internationellt prövat och utvärderat.

Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet har sedan 2010 i uppdrag av regeringen att sprida Första hjälpenprogrammet i Sverige (www.mhfa.se).

Psykiska kristillstånd och sjukdomstillstånd är mycket vanliga. Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet.
Ett psykiskt kristillstånd ser olika ut hos olika individer.


Syfte:

Ett övergripande mål med spridningen av kursen i Sverige är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering. En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och en kortare återhämtningsperiod.

Målgrupp:

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa riktar sig till alla som är intresserade av ökad kompetens i medmänskligt hjälpande vid psykiska kriser, så som vi kan träffa på i vardagliga situationer. Det är vanligt att individer i människonära yrken går kursen, liksom de med erfarenhet av psykisk kris och sjukdom hos någon närstående.

Kursinnehåll (tidsåtgång 12h):

Första hjälpenkursen kan ges i olika tretim- marsmoduler anpassat efter deltagarnas möjligheter att avsätta den tid som behövs. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Mer info om kurser i psykisk hälsa:

www.mhfa.se

www.ki.se/nasp NASPs hemsida

ÅTER TILL LISTAN BOKA KURS