Våra instruktörer

Esseds instruktörer är erfarna specialister inom sina utbildningsområden. De kan förmedla det som krävs för att du ska kunna använda kunskaperna i verkliga situationer. De vi rekryterar kommer oftast in genom rekommendationer från vårt nätverk, och de vi anlitar vill vi först själva se i instruktörsrollen. 


OLY_4989Michael Heldring

Michael Heldring har lång och gedigen erfarenhet ifrån sjukvården.
Michael började sin bana som mentalskötare inom akutpsykiatrin 1986 och han har därefter vidareutbildat sig till sjuksköterska…

LÄS MER

0000Karin Brolin

Karin är sjuksköterska sedan 1998 och specialistutbildad inom intensivvård och ambulanssjukvård.
Hon arbetar som ambulanssjuksköterska i Stockholm sedan 2007…

LÄS MER

OLY_4999Sara Heldring

Sara har arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvården sedan 2002, och är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård.
Hon har bred erfarenhet från många olika specialiteter inom vården och…

LÄS MER

1111Loella Wikström

Loella är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och har arbetat inom vården sedan 2011.
Hon har erfarenheter från bland annat neurokirurgisk vårdavdelning…

LÄS MER

OLY_4997Hillevi Hertz

Hillevi Hertz är legitimerad lärare sedan 1994 och har jobbat på låg- och mellanstadieskola sedan dess, de sista åren som administratör.
Hon är även licensierad Styrketräningsinstruktör och SAFE-utbildad PT…

LÄS MER