Våra instruktörer

Esseds instruktörer är erfarna specialister inom sina utbildningsområden. De kan förmedla det som krävs för att du ska kunna använda kunskaperna i verkliga situationer. De vi rekryterar kommer oftast in genom rekommendationer från vårt nätverk, och de vi anlitar vill vi först själva se i instruktörsrollen. 


OLY_4989Michael Heldring

Michael Heldring har lång och gedigen erfarenhet ifrån sjukvården. Michael började sin bana som mentalskötare inom akutpsykiatrin 1986 och han har därefter vidareutbildat sig till sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom anestesi och vårdlärare. Michael har de senaste 20 åren arbetat…

LÄS MER

0000Karin Brolin

Karin är sjuksköterska sedan 1998 och specialistutbildad inom intensivvård och ambulanssjukvård. Hon arbetar som ambulanssjuksköterska i Stockholm sedan 2007. Intresset för undervisning och utbildning har alltid funnits där. Hon deltar kontinuerligt i nya utbildningar, kurser och föreläsningar och använder sin kunskap i arbetet som instruktionssjuksköterska inom ambulanssjukvården…

LÄS MER

OLY_4999Sara Heldring

Sara har arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvården sedan 2002, och är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård. Hon har bred erfarenhet från många olika specialiteter inom vården och har arbetat som resurssjuksköterska på akutsjukhus i flera år. Sara har även arbetat utomlands under perioder…

LÄS MER

1111Loella Wikström

Loella är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och har arbetat inom vården sedan 2011. Hon har erfarenheter från bland annat neurokirurgisk vårdavdelning, akutmottagning samt den prehospitala verksamheten. Idag arbetar Loella heltid på ambulansen…

LÄS MER

OLY_4997Hillevi Hertz

Hillevi Hertz är legitimerad lärare sedan 1994 och har jobbat på låg- och mellanstadieskola sedan dess, de sista åren som administratör. Hon är även licensierad Styrketräningsinstruktör och SAFE-utbildad PT (personlig tränare)…

LÄS MER