Karin Brolin

Karin är sjuksköterska sedan 1998 och specialistutbildad inom Intensivvård och Ambulanssjukvård.

Hon arbetar som ambulanssjuksköterska i Stockholm sedan 2007. Intresset för undervisning och utbildning har alltid funnits där. Hon deltar kontinuerligt i nya utbildningar, kurser och föreläsningar och använder sin kunskap i arbetet som instruktionssjuksköterska inom ambulanssjukvården.

Tjänsten som specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård delas med uppdraget som adjungerad klinisk adjunkt där det förutom stöttning av handledare och studenter ingår undervisning och samarbete med Sophiahemmets Högskola. Hon har även hållit seminarier, undervisning och föreläsningar för Medlearn, läkarprogrammet och sjuksköterskestudenter vid Karolinska Institutet. Karin är utbildad instruktör i PHTLS, PEPP, Barn A-HLR samt huvudinstruktör i Barn HLR.