Loella Wikström

Loella är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och har arbetat inom vården sedan 2011.

Hon har erfarenheter från bland annat neurokirurgisk vårdavdelning, akutmottagning samt den prehospitala verksamheten.
Idag arbetar Loella heltid på ambulansen i Stockholm men tycker det är kul och inspirerande att föreläsa med jämna mellanrum.

Innan hon blev verksam inom vården arbetade hon med ungdomsverksamheter på Fryshuset. Arbetet där syftade till att bygga broar i samhället, preventivt arbete samt skapa trygghet.
Loella är instruktör i D-HLR samt S-HLR.