Michael Heldring

Michael Heldring har lång och gedigen erfarenhet ifrån sjukvården.

Michael började sin bana som mentalskötare inom akutpsykiatrin 1986 och han har därefter vidareutbildat sig till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och leg. vårdlärare.

Michael har de senaste 20 åren arbetat som anestesisjuksköterska i ambulans, på operationsavdelningar och traumacenter. Michael har även arbetat i perioder som vårdlärare på gymnasieskola och som instruktionsssjuksköterska inom ambulansjukvården.

Michael har även erfarenhet ifrån utlandstjänstgöring då han i perioder har arbetat som anestesisjuksköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska på oljefält i den norra delen av Irakiska Kurdistan.

Michael är bland annat utbildad A-HLR instruktör, instruktör i akut omhändertagande av traumaskadade patienter (PHTLS) och instruktör i akut omhändertagande av suicidnära person (AOSP).

ÅTER TILL LISTAN