Sara Heldring

Sara har arbetat som sjuksköterska inom akutsjukvården sedan 2002.
Hon har bred erfarenhet från många olika specialiteter inom vården och har arbetat som resurssjuksköterska på akutsjukhus i flera år. Sara har även arbetat utomlands under långa perioder, bl.a. med tropiska sjukdomar i uppdrag åt Läkare utan gränser i Indien, med sjuka barn på barnhem i Mexiko.

I Irakiska Kurdistan arbetade Sara med samordning av ambulanssjukvård, utbildning och som MOC (medical officer in charge).

Idag arbetar Sara som specialist- och instruktionssjuksköterska inom ambulanssjukvården.
Hon är bl.a. utbildad A-HLR instruktör, MHFA instruktör och huvudinstruktör i AOSP. Sara arbetar även på sin fritid som gyminstruktör sen 1998.